Respect voor het verleden, vizier op de toekomst.

Opzeggingen
Indien u (onverhoopt) uw lidmaatschap van FC Portugal Amsterdam wilt opzeggen, kan dit indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 

Opzegging lidmaatschap

 • -  Vóór 1 mei van het lopende seizoen moet er schriftelijk worden opgezegd bij de ledenadministratie.
  U kunt dit per mail doen via info@afcp.nl.
 • -  Alle materialen die u in bruikleen heeft van FC Portugal Amsterdam dienen in in dezelfde staat te worden teruggegeven aan de club. Indien dit niet het geval is, kan FC Portugal Amsterdam eventuele kosten voor reparatie/vervanging bij u in rekening brengen.
 • -  Indien u achterstallige contributie of uitstaande boetes heeft staan, dient dit vóór 1 mei van het lopende seizoen worden overgemaakt.
  De rekeninggegevens van FC Portugal Amsterdam zijn: NL61INGB0005052719 t.n.v. FC Portugal Amsterdam o.v.v. je naam.

 

Indien aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan, wordt de lidmaatschap automatisch met één seizoen verlengt en wordt de nieuwe contributie t.z.t. in rekening gebracht.

 

Opzegging lidmaatschap en overschrijving naar een andere vereniging

 • -  Vóór 1 mei van het lopende seizoen moet er schriftelijk worden opgezegd bij de ledenadministratie. 
  U kunt dit per mail doen via info@afcp.nl.
 • -  Alle materialen die u in bruikleen heeft van FC Portugal Amsterdam dienen in in dezelfde staat te worden teruggegeven aan de club. Indien dit niet het geval is, kan FC Portugal Amsterdam eventuele kosten voor reparatie/vervanging bij u in rekening brengen.
 • -  Indien u achterstallige contributie of uitstaande boetes heeft staan, dient dit vóór 1 mei van het lopende seizoen worden overgemaakt.
  De rekeninggegevens van FC Portugal Amsterdam zijn: NL61INGB0005052719 t.n.v. FC Portugal Amsterdam o.v.v. je naam.
 • -  Het overschrijvingsformulier voor senioren, zaalvoetballers en junioren en/of de pupillenverklaring dient door de betrokkene (of zijn/haar ouders) ingevuld en ondertekend te worden voor zover het de eigen gegevens betreft.

 

FC Portugal Amsterdam zal deze gegevens controleren en ondertekenen, zodat deze op één van de overschrijvingsavonden kan worden opgehaald. 

 

Het invullen van het overschrijvingsformulier of de pupillenverklaring en het overhandigen van de spelerspas door FC Portugal Amsterdam t.b.v. de nieuwe vereniging zal enkel worden gedaan indien aan alle bovengenoemde voorwaarden voldaan is.

 

 

Voor inschrijvingen kunt u uitsluitend op de volgende avonden 

Vrijdag 29 mei en Vrijdag 5 juni
Jeugdleden 19:00 - 20:30 uur
Seniorleden 20:30 - 22:00 uur

Opzeggingen
Lid worden
Contributie
Opzeggingen
Nieuws
30-09-2017
Rustig FC Portugal pakt volle buit bij intimiderend FC Amsterdam
23-09-2017
FC Portugal wint in onnodig spannende seizoensopening
02-09-2017
FC Portugal houdt 60 minuten stand
20-05-2017
Bestuursmededeling
Facebook