Respect voor het verleden, vizier op de toekomst.

Wie zijn wij
 

Om een helder inzicht te geven in hoe dit nieuwe bestuur zich wil manifesteren, hebben wij de volgende missie (waar we voor staan) en visie (waar we voor gaan) opgesteld. 

 

DE MISSIE: 


Een gezellige en gezonde voetbalvereniging op amateurniveau zijn, waar recreatief voetbal, plezier en openheid leidend zijn, waar de sterke onderlinge band tussen de leden resulteert in een voor iedereen herkenbare, multiculturele clubcultuur: 

 

'Met elkaar, voor elkaar!'

 

DE VISIE: 

 

- In het eerste jaar als nieuw bestuur richten wij ons op het creëren van een warme, familiaire voetbalvereniging;
- Een sociale ontmoetingsplaats voor zowel Portugezen als niet-Portugezen, jong en oud;
- We willen een financieel gezonde vereniging zijn. Met behoud van de huidige leden, aangevuld met mensen die onze club een warm hart toe willen dragen;
- De spelers met plezier op hun eigen niveau laten voetballen. Niet prestatiegericht, maar recreatief;
- FC Portugal Amsterdam een positief imago geven door het stimuleren van goede omgangsvormen: sportief gedrag, gastvrijheid en respect;
- Agressie zal niet worden getolereerd en zal leiden tot schorsing of royement. Hierover beslist het bestuur;
- Een transparant beleid voeren waar iedereen inzicht en inspraak in kan krijgen. Met een bestuur dat openstaat voor nieuwe ideeën;   
- Een duidelijke communicatie naar de leden d.m.v. een heldere en up-to-date van de website en de facebookpagina;
- Een goede samenwerking opbouwen met derden;
- De betrokkenheid van de leden te vergroten. En vanuit daar, actieve vrijwilligers te werven, die volgens de gedachte 'vele handen maken licht werk’, de vereniging kunnen helpen met het runnen van de kantine, schoonmaken en onderhoud, scheids/grens rechter en overige zaken;
- En daarnaast verenigingsactiveiten mee helpen te organiseren als barbecue’s op een wedstrijddag, toernooien voor zowel jeugd-, senioren als veteranenteams en het bekende vrijdagavond diner (met kaarslicht).

 

'Met respect voor het verleden, vizier op de toekomst!'

Wie zijn wij
Bestuur
Nieuws
30-09-2017
Rustig FC Portugal pakt volle buit bij intimiderend FC Amsterdam
23-09-2017
FC Portugal wint in onnodig spannende seizoensopening
02-09-2017
FC Portugal houdt 60 minuten stand
20-05-2017
Bestuursmededeling
Facebook